Władysław Antoni Drapella, Ster. Ze studiów nad kształtowaniem się pojęć morskich. Wiek XV-XX, Gdańsk 1955

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1955 s. 194-195
Dział: Recenzje