Ulica Langiewicza boczna. Około. Podać do wiadomości. Ucieczka w chorobę. Gubernia

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1955 s. 197-200
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów