Ze słownictwa Psałterza Dawidowa przekładania Jana Kochanowskiego

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 6/1955 s. 206-225
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-aniepa-po-prze-