Henryk Friedrich, Gwara kurpiowska — Fonetyka, Warszawa 1955

Anna Basara

Poradnik Językowy 6/1955 s. 231-234
Dział: Recenzje