O płanetnikach

Józef Jaworski

Poradnik Językowy 6/1955 s. 238-238
Dział: Z gwary świętokrzyskiej