Otrzewna, opłucna

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1955 s. 238-240
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów