Czterdziestolecie pracy Prof. Stanisława Słońskiego w Uniwersytecie Warszawskim (1915-1955)

Andrzej Sieczkowski

Poradnik Językowy 7/1955 s. 241-250
Dział: Artykuły