Z prac nad kartografią lingwistyczną

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 7/1955 s. 250-259
Dział: Artykuły