W sprawie czasownika wyobcować

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 7/1955 s. 266-270
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
wy-ex-iz-