Władysław Chłopicki, Jerzy Świątek, Angielski w polskiej reklamie, Warszawa - Kraków 2000

Ewa Rzetelska-Feleszko

Poradnik Językowy 3/2004 s. 62-66
Dział: Recenzje