Jako. Świetlówka

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1955 s. 278-280
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów