Słownik wyrazów bliskoznacznych

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 8/1955 s. 293-304
Dział: Artykuły