Katarzyna Skowronek, Współczesne nazwisko polskie, Kraków 2001

Katarzyna Czubała

Poradnik Językowy 3/2004 s. 66-68
Dział: Recenzje