Grzegorz Dąbkowski, Małgorzata Marcjanik, Popularny słownik synonimów i antonimów, Warszawa 2002

Jarosław Łachnik

Poradnik Językowy 3/2004 s. 68-73
Dział: Recenzje