Z prac nad kartografią lingwistyczną (dokończenie)

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 9/1955 s. 333-345
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-l--k-