Zgon — skon, hańba — gańba. Lecz. Egzystować. Pierwej

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1955 s. 348-352
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów