Rozrabiarstwo. Literaturoznawstwo. Ciepłofikacja. Buków. Krótkofalarstwo

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1955 s. 389-392
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów