Składnia polskich grup liczebnikowych: próba opisu formalnego

Paweł Rutkowski

Poradnik Językowy 8/2000 s. 10-28
Dział: Artykuły i rozprawy