Język w konstytucjach wybranych państw europejskich

Adam Pawłowski

Poradnik Językowy 4/2004 s. 10-25
Dział: Artykuły i rozprawy