Twórzmy słownik „polskiego języka radzieckiego”

Jolanta Mędelska, Marek Marszałek

Poradnik Językowy 8/2000 s. 39-49
Dział: Artykuły i rozprawy