O roli strony biernej w polskim systemie językowym

Marek Gawełko

Poradnik Językowy 8/2000 s. 50-59
Dział: Artykuły i rozprawy