Ewa Bajow, Eliza Madej, Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów, Warszawa – Łódź 1999

Anna Seretny

Poradnik Językowy 8/2000 s. 74-79
Dział: Recenzje