Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo, Warszawa 1999

Irena Szczepankowska

Poradnik Językowy 8/2000 s. 79-82
Dział: Recenzje