Aleksander Wilkoń, Język artystyczny. Studia i szkice, Katowice 1999

Edyta Bańkowska

Poradnik Językowy 8/2000 s. 82-83
Dział: Recenzje