O czasowniku brać. (Charakterystyka semantyczna i frazeologiczna)(Dokończenie)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 6/1951 s. 11-18
Dział: Artykuły