Uwagi o frazeologicznym opracowywaniu haseł słownikowych

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1951 s. 18-20
Dział: Artykuły