Bajka o kozie [Stawiguda, pow. Olsztyn]

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1951 s. 28-29
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej