Piosenki [Borki Wielbarskie, pow. Szczytno]

A. Satkiewiczówna [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 6/1951 s. 27-28
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej