Bajka o wilku i lisie [Unieszewo, pow. Olsztyn]

Jadwiga Chludzińska [Jadwiga Chludzińska-Świątecka]

Poradnik Językowy 6/1951 s. 29-30
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej