Watalina — watolina. Musat. Piszczel. Wybitny

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1951 s. 30-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów