Produktywność formantu -ak w dziesięcioleciu 1990-2000 (w porównaniu z okresem 1945-1989)

Elżbieta Krasnodębska

Poradnik Językowy 4/2004 s. 35-45
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
-ak