O kulturę słowa w Polsce

Jadwiga Puzynina, Halina Satkiewicz

Poradnik Językowy 8/1992 s. 603-604
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki