Stanisław Bąba, Bogdan Walczak, Na końcu języka.Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa-Poznań 1992

Jarosław Liberek

Poradnik Językowy 8/1992 s. 613-617
Dział: Recenzje