O rekcji rzeczownika współzależność

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 8/1992 s. 622-624
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
współzależność