Archaizmy językowe w utworach J.I. Kraszewskiego z lat 1838 – 1859

Alicja Pihan [Alicja Pihan-Kijasowa]

Poradnik Językowy 1/1992 s. 1-14
Dział: Artykuły