Stereotyp jako narzędzie propagandy

Irena Kamińska-Szmaj

Poradnik Językowy 1/1992 s. 15-26
Dział: Artykuły