Struktura semantyczna terminów wielowyrazowych

Joanna Tomasik-Beck

Poradnik Językowy 1/1992 s. 47-59
Dział: Artykuły