O roli uczuciowej tzw. zaimków konwencjonalnych

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 1/1948 s. 8-12
Dział: Artykuły