Przenośnie w języku potocznym

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 1/1949 s. 5-14
Dział: Artykuły