Z zagadnień dzisiejszej dialektologii

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 1/1949 s. 18-24
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ów/-ew-owa/-ewa-owo/-ewo