Stanisław Koziara, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków 2001

Bożena Szczepińska

Poradnik Językowy 4/2004 s. 72-76
Dział: Recenzje