Co piszą o języku ["Język Polski" XVIII, 1948, nr 1-5]

J. T. [Jan Tokarski]

Poradnik Językowy 1/1949 s. 29-31
Dział: Recenzje