Dialekty a język ogólnopolski

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 2/1949 s. 1-5
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-uchny-utki