Przenośnie w języku potocznym (dokończenie)

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 2/1949 s. 5-11
Dział: Artykuły