Małgorzata Kita, Testy z wiedzy o języku polskim dla licealistów, Warszawa 2001

Małgorzata Karwatowska

Poradnik Językowy 4/2004 s. 76-79
Dział: Recenzje