Wyrażenia łowieckie w mowie potocznej

Bożena Głowacka

Poradnik Językowy 2/1949 s. 20-28
Dział: Artykuły