Synonimiczne grupy wyrazowe

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 3/1949 s. 15-18
Dział: Artykuły