Ewolucja systemu składniowego literackiej polszczyzny ogólnej w XX wieku

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 5/2004 s. 3-14
Dział: Artykuły i rozprawy