Co piszą o języku. Adolf Sowiński, O zarysie językoznawstwa ogólnego T. Milewskiego ["Kuźnica" 19 (192)]

J. T. [Jan Tokarski]

Poradnik Językowy 3/1949 s. 23-24
Dział: Recenzje