Drogi rozwoju polskiego słownictwa zawodowego

Stefan Wyrębski

Poradnik Językowy 4/1949 s. 4-7
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak-ik/-yk-nik-alnik-acz